"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Uitslagen


Vrij 23-08-2019 - Harlingen (Ringrijden)


Uitslag Ringsteken Harlingen
Pl Rijder Steekster Woonplaats Paard Punten
1 G. van Dijkhuizen I. Koster Oosterzee Idse 78
2 J. Bouma B. Bouma Oldeboorn Jildau 75
3 R. Bos A. v/d Staal Bolsward Tjeerd 72
4 D. Andela A. v/d Wal Steenwijk Merel 70
5 S. Reijenga A. Reijenga Joure Hein 69
6 B. Huis in 't Veld J. Dierdorp Ruigahuizen Thys fan 'e Vestahoeve 66
7 J. v/d Weide W. Reijenga Tjerkwerd Neeltsje fan Waldsicht 61
8 W. Eppinga A. Eppinga Sondel Alie 57
9 S. Miedema J. v.d. Meer Haskerdijken Pronkje 53
10 A. Bouma J. van Norel Nes Jaike 30
 Terug naar overzicht